WebWave 2019

Skontaktuj się!

drone.em@gmail.com

kontakt@dron-em.pl

Logo Dron.eM. Naloty fotogrametryczne, zdjęcia z drona, ortofotomapy

Copyright© by Anna Miziołek

Czytając strony internetowe, blogi, oglądając vlogi i inne materiały  poświęcone tematyce dronów, natrafiamy na skróty i sformułowania, które twórcom jako doświadczonym w temacie wydają się oczywiste. Dla osoby nieobeznanej z tematem lub chcącej zacząć przygodę z dronami stanowi to pewną trudność w zrozumieniu treści. Zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy, w których skróty nie są rozwijane i objaśniane. Przygotowałem ten mini słowniczek pojęć, który może ułatwić zadanie :)

Co to jest dron:

UAV - Unmanned Aerial Vehicle, bezzałogowy statek powietrzny 

RPA - Remotely Piloted Aircraft

 

UAS - Unmanned Aerial System, bezzałogowy system powietrzny

RPAS - Remotely Piloted Aicraft System

 

BSL - Bezzałogowy Statek Latający
BSP - Bezzałogowy Statek Powietrzny

Występują także skróty, które precyzują zastosowanie UAV, np.: BSR (Bezzałogowy Statek Rozpoznawczy) czy UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle).

Wśród rodzajów UAV wyróżnia się:

MR - wielowirnikowiec
S - samolot
H - helikopter
AS - sterowiec
O - inne

Ważne instytucje w Polsce:

ULC - Urząd Lotnictwa Cywilnego
PAŻP - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
FIS - Służba Informacji Powietrznej

Uprawnienia w Polsce

UAVO - Unmanned Aerial Vehicle Operator, świadectwo kwalifikacji uprawniające do wykonywania lotów innych  niż rekreacyjne lub sportowe, czyli komercyjne
UAVO VLOS - Visual Line of Sight, świadectwo kwalifikacji uprawniające do lotów w zasięgu wzroku operatora
UAVO BVLOS - Beyond Visual Line of Sight, świadectwo kwalifikacji uprawniające do lotów w poza zasięgiem wzroku operatora
UAVO INS - uprawnienia instruktorskie

Dodatkowo w świadectwo kwalifikacji wpisywane są uprawnienia dodatkowe, które obejmują kategorie wagowe. Standardowe świadectwo kwalifikacji UAVO uprawnia do operacji każdym rodzajem BSP o wadze do 5kg. Uprawnienia na cięższe UAV są wpisywane jako uprawnienie dodatkowe z podziałem na rodzaje, np:

UAVO VLOS(MR) <25 kg - uprawnia do operacji wielowirnikowcami w zasięgu wzroku o maksymalnej masie 25kg
UAVO BVLOS(S) <150 kg - uprawnia do operacji płatowcami poza zasięgiem wzroku o maksymalnej masie 150kg

 

 

 

Słownik pojęć i skrótów związanych z dronami 
01 stycznia 2021
Logo Dron.eM. Naloty fotogrametryczne, zdjęcia z drona, ortofotomapy